Komitet techniczny Skoków do Wody

Przewodniczący Komitetu Skoków do Wody:
Grzegorz Lesiak, tel. +48 606 895 011, email: g.lesiak@polswim.pl