Skład osobowy Komitetu Skoków do Wody z przydzielonymi funkcjami

Przewodniczący Komitetu Skoków do Wody:
Grzegorz Lesiak, tel. +48 606 895 011, email: g.lesiak@polswim.pl

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. sportowych:
Andrzej Wierniuk, tel. +48 602 384 358, email:

Plan pracy obejmuje  trzy  główne obszary działalności Komitetu Technicznego Skoków do Wody w Polsce:

 • obszar organizacyjny,
 • obszar sportowy,
 • obszar wizerunkowy,

W ramach danego obszaru proponujemy  wydzielić cele strategiczne i określić czasookres  ich realizacji.

<Całość zamieszczono w załączniku>

Plan posiedzenia:

 1. Wprowadzenie poprawek do Regulaminu KTSW
  1. Przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium KTSW.
  2. Ustalenie kompetencji poszczególnych członków Prezydium KTSW.
 2. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej Juniorów na MEJ.
 3. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej Seniorów na MES.
 4. Zatwierdzenie zasad eliminacji związanej z kwalifikacjami do OOM.
 5. Sprawy różne:
  1. Sprawy bieżące- relacje z PZP.

<Całość protokołu zamieszczona w załączniku>