Polish Swimming Federation
POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
01-813 Warszawa,
ul. Marymoncka 34, skr.poczt. 37

+48 22 835 35 89,
+48 22 834 25 56,
fax +48 22 835 39 83 lub wew. 108

NIP 118-01-72-707 REGON 000866389
KRS  0000159673
Nr konta: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
IBAN: PL 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 SWIFT BPKOPLPW

WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

adres główny: Polski Związek Pływacki polswim@polswim.pl
Prezes Zarządu Paweł Słomiński p.slominski@polswim.pl  tel. wew. 104
pozostałe adresy email:
Dyrektor Biura: Magdalena Grzesik  m.grzesik@polswim.pl  tel. wew. 103
Główna Księgowa: Izabela Krzyżecka i.krzyzecka@polswim.pl  tel. wew. 105
Księgowość/sms-y: Katarzyna Krzyżecka k.krzyzecka@polswim.pl  tel. wew. 106
Płace: Izabela Białecka i.bialecka@polswim.pl  tel. wew. 109
Sekretariat: Aleksandra Nowacka a.nowacka@polswim.pl  tel. wew. 101
Wydział Szkolenia: Jerzy Kowalski j.kowalski@polswim.pl   tel. wew. 10
Wydział Szkolenia: Piotr Pietrasik p.pietrasik@polswim.pl  tel. wew.112
Biuro: Dorota Berger-Gostkiewicz d.berger@polswim.pl  tel. wew. 107
Biuro: Łukasz Jarochowski l.jarochowski@polswim.pl  tel.wew 113
Biuro: Krzysztof Usielski  k.usielski@polswim.pl  tel. wew. 110
Internetowy System Ewidencji i Licencji  licencje@polswim.pl
Aktualizacja strony: Iwona Bohosiewicz  i.bohosiewicz@polswim.pl