Skład osobowy KTSW

Skład osobowy Komitetu Skoków do Wody z przydzielonymi funkcjami

Przewodniczący Komitetu Skoków do Wody:
Grzegorz Lesiak, tel. +48 606 895 011, email: g.lesiak@polswim.pl

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. sportowych:
Andrzej Wierniuk, tel. +48 602 384 358, email:

Wiceprzewodniczący  Komitetu  ds.  organizacyjnych oraz komunikacji,
Arkadiusz Skrzek, tel. +48 603 768 837, email:

Członek Komitetu:
Mirosława Gruszka, tel. +48 791 263 260, email:

Członek Komitetu:
Mariusz Kolanus, tel. +48 604 283 488, email: