Protokół z posiedzenia Prezydium KTSW w dniach 10-11.05.2013 r. w Poznaniu

Plan posiedzenia:

 1. Wprowadzenie poprawek do Regulaminu KTSW
  1. Przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium KTSW.
  2. Ustalenie kompetencji poszczególnych członków Prezydium KTSW.
 2. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej Juniorów na MEJ.
 3. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej Seniorów na MES.
 4. Zatwierdzenie zasad eliminacji związanej z kwalifikacjami do OOM.
 5. Sprawy różne:
  1. Sprawy bieżące- relacje z PZP.

<Całość protokołu zamieszczona w załączniku>