Plan pracy KTSW na 2013 rok

Plan pracy obejmuje  trzy  główne obszary działalności Komitetu Technicznego Skoków do Wody w Polsce:

  • obszar organizacyjny,
  • obszar sportowy,
  • obszar wizerunkowy,

W ramach danego obszaru proponujemy  wydzielić cele strategiczne i określić czasookres  ich realizacji.

<Całość zamieszczono w załączniku>